Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

MAZSA

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ MAZSA ผลิตโดย โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต ซึ่งเริ่มต้นผลิตฟุตบอลหนังเย็บด้วยมือ และพัฒนาต่อโดยการนำเทคโนโลยี ฟุตบอลหนังอัด มาจากประเทศไต้หวัน ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตฟุตบอลแห่งแรกๆ ที่ผลิตฟุตบอลหนังอัด และเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ลูกค้า และตีตลาดต่างประเทศทั่วโลกจนเป็นที่ยอมรับ จึงอยากให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทย ที่ต่างชาติยอมรับ จึงเริ่มทำแบรนด์ MAZSA มารุกตลาดในประเทศ

จุดเด่นของ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ MAZSA คือ ยางเซลลูลาร์ (CELLULAR) ที่เนื้อยางนุ่ม จับแล้วติดมือ โดยฟุตบอลชนิด หนังอัด PU / หนังเย็บ ยางเซลลูลาร์ ผลิตภายใต้แบรนด์ MAZSA ที่มีคุณภาพมาตรฐานแข่งขัน และได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนหลายรายการ เช่น ฟุตบอลนักเรียน, กรมพลศึกษา, ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี, ฟุตบอล มวก.นนทบุรีคัพ และอื่นๆอีกหลายรายการ จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับจนถึงปัจจุบัน